big city

O Spółce

Cerber Finance jest spółką akcyjną zajmującą się nabywaniem pakietów wierzytelności gospodarczych (B2B) zarówno pierwotnych jak i wtórnych oraz windykacją na zlecenia (Inkaso). Spółka powstała w 2015 roku. Spółka działa na rynku wierzytelności oferując szeroki zakres usług związanych z ich obsługą. Emitent specjalizuje się w windykacji szerokiego spectrum wierzytelności – bezpośrednio wobec podmiotów gospodarczych

Misją Cerber Finance S.A. jest ponadto usprawnianie płynności finansowej przedsiębiorstw z sektorów B2B. Doświadczenie uzyskane w dotychczasowej działalności pozwala Spółce zaspokajać potrzeby klientów z różnych branż gospodarki, reagować na nowe wyzwania obrotu gospodarczego i oferować zarówno typowe dla windykacji, jak również inne specjalistyczne usługi.

Cerber Finance posiada spółkę zależną Pro Invest Finanse, w której posiada 100% udziałów. Zajmuje się ona nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami detalicznymi (B2C). W tym zakresie Cerber Finance zajmuje się przede wszystkim finansowaniem i poszukiwaniem finansowania dla spółki zależnej.

Wszystkie nasze działania są w pełni profesjonalne i prowadzone według najwyższych branżowych standardów oraz w zgodzie z przepisami prawa. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowników, która gwarantuje skuteczność i wysoką jakość obsługi.

Rynek wierzytelności w Polsce ulega nieustającym zmianom. Obecnie coraz większą część ogółu długów stanowią długi konsumenckie (przede wszystkim bankowe, telekomunikacyjne, wynikające z tytułu użytkowania lokali i energetyczne). W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na usługi windykacyjne. Cerber Finance jest odpowiedzią na tego typu tendencję.

Istnienie firm zajmujących się nabywaniem wierzytelności prowadzi nie tylko do skutecznego odzyskiwania długów, ale także poprawy standardów przeprowadzania tego procesu dla obu stron problemu, oraz budowania odpowiedniej świadomości wśród dłużników i wierzycieli.