big city

Kontakt

Cerber Finanse oferuje zarówno wierzycielom, dłużnikom jak i inwestorom łatwe, szybkie i przyjemne formy kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, bezpośredniej korespondencji e-mailowej biuro@cerberfinance.pl lub telefonicznie 22 298 64 54.

Cerber Finance


Al. Floriana Kobylińskiego 13, lok.308
09-400 Płock
NIP: 5213713933
REGON: 363093701
KRS: 0000588729
Kapitał zakładowy 1.510.000 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego