big city

Relacje inwestorskie

Ważne linki

Ważne informacje dotyczące rynku kapitałowego w Polsce znajdą Państwo na poniżej wymienionych stronach internetowych:

Komisja Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych: www.kdpw.pl

Giełda Papierów Wartościowych: www.gpw.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych: www.seg.org.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: www.sii.org.pl

Zachęcamy inwestorów do zapoznania się z nasza ofertą.

Podstawowe Informacje:

Zarząd Cerber Finance:
Jarosław Stanisław Karpiński – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Mirosław Zygmunt Roguski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Sieczka – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Kamil Bogdan Wawruch – Członek Rady Nadzorczej
Wiktor Kwasek - Członek Rady Nadzorczej
Hanna Bazylak - Członek Rady Nadzorczej

Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 1.510.000 zł
(składa się z 15.100.000 akcji o wartości nominalnej 10gr. każda)