big city

Media

Kontakt dla mediów

Al. Floriana Kobylińskiego 13, lok.308
09-400 Płock

Tel: 22 298 64 54

NIP: 5213713933
REGON: 363093701
KRS: 0000588729

Kapitał Zakładowy 1. 510. 000 zł

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszewie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego