big city

Wysokie standardy

Cerber Finanse działa według najwyższych standardów zasad etycznych. Nasi pracownicy to profesjonaliści, przestrzegający między innymi zasad Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. Naszemu zespołowi zależy nie tylko na tym, żeby sprawnie operować na rynku wierzytelności, ale również przyczyniać się do zmniejszenia rosnącego problemu długów w Polsce. Zależy nam na tym, żeby wszelkie spory w tym temacie zostały rozwiązane z poszanowaniem prawa i zasad wspomnianej etyki. Chcemy zaszczepić w świadomości dłużników i wierzycieli nowe, jakościowe podejście do kwestii wierzytelności.

Nasze działania są w pełni zgodne z obowiązującym prawem, między innymi Konstytucją RP, ustawami: O swobodzie działalności gospodarczej, Prawo bankowe, O usługach detektywistycznych, O komornikach sądowych i egzekucji, O ochronie danych osobowych, O udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, jak również w ramach przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.