big city

Kontakt

Cerber Finance

Al. Floriana Kobylińskiego 13, lok.308
09-400 Płock
Tel. 22 298 64 54
NIP: 5213713933
REGON: 363093701
KRS: 0000588729
Kapitał zakładowy 1.510.000 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego