big city

Ważne linki

Ważne informacje dotyczące rynku kapitałowego w Polsce znajdą Państwo na poniżej wymienionych stronach internetowych:

 

Komisja Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych: www.kdpw.pl

Giełda Papierów Wartościowych: www.gpw.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych: www.seg.org.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: www.sii.org.pl