big city

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza:
Mirosław Zygmunt Roguski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Sieczka – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Kamil Bogdan Wawruch – Członek Rady Nadzorczej
Wiktor Kwasek - Członek Rady Nadzorczej
Hanna Bazylak - Członek Rady Nadzorczej

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ CERBER FINANCE S.A..pdf